ÜYELİK SÖZLEŞMESİ METNİ

 

1. TARAFLAR VE KONU

www.gobioagro.com web sitesinin ve www.bubashcka.com BUBASHCKA mobil uygulamalarının sahibi olan ve Huzurevleri Mh.77202 Sk.No3/A Çukurova/Adana adresinde bulunan GÜR OCAK TARIM GIDA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ (Bundan böyle “GÜR OCAK” veya “Şirket” olarak anılacaktır)

İşbu websiteleri ve mobil uygulamalarına aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcılar (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır),

Gür Ocak ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde birlikte (Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır)

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme“olarak anılacaktır)

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye'ninGür Ocak’ın sunduğu Hizmetler'den faydalanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

2. TANIMLAR

Site: www.gobioagro.com, www.bubashcka.com, adresinde yer alan internet sitelerini ifade eder.

Mobil Uygulama: BUBASHCKA mobil cihaz uygulamalarını ifade eder.

Üye: Site ve Mobil Uygulamalar’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in Site ve Uygulamalar üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Gür Ocak tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Gür Ocak’ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden https://www.bubashcka.com linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Üyelik Bilgilerim, Hesabım ve Profil Sayfaları: Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler:Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Gür Ocak tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Site ve Mobil Uygulamada bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Gür Ocak tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik ilişkisi, Üye’nin işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla, kendine özgü şifreyi Gür Ocak’a bildirmesiyle kurulur. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Site ve Uygulamaların ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Gür Ocak’tan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Gür Ocak’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.3. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Site ve Mobil Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile üyelik profili, Üye tarafından oluşturulmakta olup başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.4. Üye, Site ve Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Site ve Mobil Uygulamalar’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Site ve Mobil Uygulama dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.5. Gür Ocak, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.6. Gür Ocak, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

3.7. Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’ı aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

Site ve Mobil Uygulamalar’ın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılmayacaktır.

Site ve Mobil Uygulamalar’ın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılmayacaktır.

Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması amacıyla kullanılmayacaktır.

Virüs veya Site ve Mobil Uygulamalar’a, Site ve Mobil Uygulamalar’ın veri tabanına, Site ve Mobil Uygulamalar üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması amacıyla kullanılmayacaktır.

Site ve Mobil Uygulamalar tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Gür Ocak’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Site ve Mobil Uygulamalar’ın üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screenscraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması amacıyla kullanılmayacaktır.

Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır.

Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacaktır.

3.8. Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’ı 3.7. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Gür OcakÜye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’ı tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

3.9. Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’da yaptığı işlemleri Gür Ocak’a maddi ve Site ve Mobil Uygulamalar’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.10. Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.11. Site ve Mobil Uygulamalar’ın veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Gür Ocak’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.12. Gür Ocak, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Gür Ocak, kendi kontrolünde olmayan başka internet siteleri ve mobil uygulamaların bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.13. Site ve Mobil Uygulamalar’a ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site ve Mobil Uygulamalar’ın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site ve Mobil Uygulamalar’a erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site ve Mobil Uygulamalar’a erişilen tarih ve saat, Site ve Mobil Uygulamalar’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site ve Mobil Uygulamalar’a doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.14. Gür Ocak, Site ve Mobil Uygulamalar’ınvirus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site ve Mobil Uygulamalar’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Gür Ocak, Üye'nin Site ve Mobil Uygulamalar’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site ve Mobil Uygulamalarn üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Gür Ocak, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verilerİhttps://www.bubashcka.comlinkinde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. https://www.bubashcka.comlinkinde yer alan bu metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için https://www.bubashcka.com müşteri hizmetlerinde yer alan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.

4.3. Üyelik aşamasında Üye tarafından Gür Ocak’a bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Gür Ocak’a bildirmekle yükümlüdür.

4.4. Üye tarafından Site ve Mobil Uygulamalar’da beyan edilen, işbu Sözleşmeye taraf olarak alım-satım ilişkisi kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site ve Mobil Uygulamalar’ın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, promosyon, davet, açılış, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Gür Ocak ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.5 Gür Ocak, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye’nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.6. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Gür Ocak tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Gür Ocak, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

“BUBASHCKA”, markaları ve logoları, www.gobioagro.com, www.bubashcka.com internet siteleri, “bubashcka”, mobil uygulamalarında yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Gür Ocak’a aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında Gür Ocak tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site ve Mobil Uygulamalar’ın genel görünüm ve dizaynı ile tüm bilgi, resim, bubashcka markası, Site’nin ve Mobil Uygulamaların alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Gür Ocak’tır ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site ve Mobil Uygulamaların bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Gür Ocak, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site ve Mobil Uygulamalar’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Site ve Mobil Uygulamalar’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7. MÜCBİR SEBER

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket)

Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,

Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,

Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,

Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,

Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

veyaGür Ocak’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

Mücbir Sebepler Gür Ocak’un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Gür Ocak ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Gür Ocak tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Gür Ocak üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

9. BİLDİRİM

Gür Ocak, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

10. DİĞER HÜKÜMLER

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek Gür Ocak’un resmi defter ve ticari kayıtları ile Site ve Mobil Uygulamalar’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üye, Gür Ocak’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

11. YÜRÜRLÜK

11 (ONBİR) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.